Trykprøvning

Hos Trykprøvning & Energimærkning Danmark arbejder vi naturligvis ud fra gældende lovgivning. Bygningsreglementet samt DS/EN 13829 & DS/EN ISO 9972 normerne sætter standarderne for hvordan trykprøvningen skal foretages.

Korte facts:

 • Der testes i henholdsvis undertryk og overtryk, resultatet angives som et gennemsnit af disse ved en trykdifferens på 50 Pa.
 • BR 10 tæthedskravet er på 1,5l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa
 • Lavenergi 2015/bygningsklasse 2015 er tæthedskravet på 1,0 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa
 • Lavenergi 2020/bygningsklasse 2020 er tæthedskravet på 0,5 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa
 • De 50 Pa svarer til at det blæser ca. 10m/s udenfor. 

Hvornår skal der trykprøves?

Der er to tilfælde hvorved der jf. Bygningsreglementet skal foretages tæthedstest: 

 • Hvis kommunalbestyrelsen stiller krav herom. (angivet i byggetilladelsen)
 • Hvis der i energirammeberegningen er forudsat en øget tæthed, skal dette dokumenteres ved trykprøvning
 • I Bygningsregiment BR15 må kun testede etagearealer indregnes i energimærket 

Hvorfor er trykprøvningen så vigtig?

Der er 3 primære grunde til at trykprøvning er så vigtig:

 • Nutidens byggeri er i dag så godt isoleret at en stor del af varmetabet foregår igennem utætheder i klimaskærmen. Derfor er sikring af tætheden en vigtig faktor. Der kan som hovedregel spares ca. 10% på varmeregningen ved at tætheden overholder Lavenergi 2020 tæthedskravet i stedet for BR 10.
 • Dagens isoleringsmængder gør at hvis fugt slipper forbi dampspærren kan den ikke ventileres væk. Herved er der stor fare for dannelse af råd/skimmelsvamp. Så dampspærrens tæthed er derfor blevet vigtig om aldrig før.
 • Trykprøvningen er en del af ibrugtagningstilladelsen såfremt den er påkrævet i byggetilladelsen. Trykprøvningsresultatet indregnes ligeledes i energimærket og har stor betydning heri. 

Udstyr

Hos Trykprøvning & Energimærkning Danmark bruger vi det højest anerkendte udstyr fra Blowerdoor.

Med vores store erfaring og udstyr kan vi klare bygninger op til 50.000m²

Spørgsmål?

Ring til os på telefon 70 22 66 77 eller kontakt os her.