Rammeberegning

Hos Trykprøvning & Energimærkning Danmark sidder vi klar til at hjælpe dig igennem den store jungle om hvor meget isolering du skal have i dine konstruktioner og hvilken opvarmningsform du bør vælge.

Hvad er energirammer?
I henhold til bygningsreglementet skal der i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse medsendes en energirammeberegning ved nybyggeri.

Hos Trykprøvning & Energimærkning Danmark har vi specialiseret os i nybyggeri. Vi har derfor en stor viden og sidder klar til at sikre at netop din drømmebolig overholder Bygningsreglementets krav, så du kan få din endelige ibrugtagningstilladelse.

Hvad er energirammer?

Energirammeberegningen udarbejdes som dokumentation for at bygningen ved færdigmelding kan få godkendt sin energimærkning.

Energirammeberegningen udarbejdes i projekteringsfasen for at fastslå hvor meget isolering der skal være i henholdsvis loft, gulv og ydervægge. Ligeledes vil der i energirammeberegningen blive opsat krav til vinduernes mindste isoleringsevne, ventilationsformen, tæthedskravet, opvarmningsformen og evt installering af vedvarende energi som fx solceller, solvarme eller varmepumper.

Energirammeberegningen bør opdateres løbende i byggeprocessen såfremt der foretages ændringer ift det projekterede. Når byggeriet er færdiggjort opdateres rammeberegningen til ”as built” så den er klar til at blive energimærket.

I henhold til det gældende Bygningsreglement 2015 kan nybyggeri i dag ansøges som A2015 eller A2020.

Certifikater - Trykprøvning & Energimærkning

Som din garanti for at vi har styr på vores arbejde har vi valgt at være ISO9001 certificeret indenfor både Trykprøvning & Energimærkning. Vi har tegnet medlemskab af Danske Bygningskonsulenter for at sikre os den nyeste viden indenfor vores speciale ligesom vi er rådgiveransvarsforsikret i hele Danmark. 

Fordele

Det vi tilbyder

Med de energikrav som Bygningsreglementet 2015 stiller i dag er det ikke længere nok blot at have en mavefornemmelse for, om en bygning kan leve op til nutidens energikrav. Flyttes et vindue fra syd til øst, fordi det passer bedre med indretningen af stuen, risikerer byggeriet pludselig at ende på den forkerte side af energimærkningskalaen.

Med Trykprøvning & Energimærkning Danmark som din rammeberegner er du sikret at dit hus ikke pludselig står færdigt uden at kunne godkendes. 

Du får en udførlig beskrivelse af: 

  • Mindste isolering i terrændæk
  • Mindste isolering på loft
  • Mindste isolering af ydervægge
  • Opvarmningsform (fx fjernvarme, varmepumpe, gasfyr mm.)
  • Varmefordelingsanlæg (radiator, gulvvarme)
  • Ventilationsform (naturlig, mekanisk)
  • Tæthedskrav (dokumenteres ved trykprøvning)
  • Opvarmning af varmt brugsvand (beholder, veksler mm.)
  • Valg af vedvarende energi (solceller, solvarme, varmepumper)
  • Sammen med alt dette får du også en rapport som forhåndsgodkender dit byggeri til enten A2015 eller A2020.

Referencer

Holmebakken 48 – Hinnerup

Enfamiliehus – 562m2 – Trykprøvning & Energimærkning.

Ærtebjergvej 49 – Svendstrup

Enfamiliehus – 225m2 – Trykprøvning & Energimærkning.

Brombærvej 8 – Aalestrup

Enfamiliehus – 219m2 – Trykprøvning & Energimærkning.