Blowerdoor test

Det kræver et eksempel at forklare, hvordan man udfører en blowerdoor test:
En lejlighed i midten af et boligkompleks testes på den simpleste og første omgang billigste måde særskilt. Testen viser, at boligen ikke umiddelbart kan overholde tæthedskravene, fordi der flyttes intern luft ind til nabolejlighederne.

Her kan vi, med vores specialudstyr, tilbyde en lidt større test, hvor vi sætter modtryk på i de tilstødende lejligheder. Dermed eliminerer vi den interne luft fra de tilstødende boliger.

Det vil sige, der nu udelukkende testes på klimaskærmen og den kolde luft som kommer udefra, som normen reelt foreskriver der skal testes.

En lidt større test

Ved denne lidt større test forbedres resultatet væsentligt både i præcisionen og i tætheden. Ved denne testmetode kan det forbedrede resultat i mange tilfælde sikre, at det ikke bliver nødvendigt med yderligere udbedring i form af nedtagning af lofter, gulve og vægge – hvilket kan spare byggeriet for rigtig mange penge.

​Ved blowerdoor test, trykprøvning og tæthedsprøvning lukkes alle bygningens ventilationsåbninger midlertidigt af. Dette er vigtigt for en nøjagtigt og succesfuldt arbejde.

Der kan i dette tilfælde være tale om åbninger som skorstene/brændeovn, aftræk ved tørretumbler, emhætte, vinduesventiler m.m. Når trykprøvning er i gang, skal alle indvendige døre endvidere være åbne.

​Sådan foregår det

En blowerdoor test af bygningen foregår ved, at der monteres en midlertidig plastdug med en justerbar alu-ramme i en udvendig døråbning. I bunden af denne monteres der en 900W ventilator, som styres via en PC.

Herefter påbegyndes tblowerdoortesten, og bygningen sættes først i undertryk og derefter i overtryk. Dette gør det muligt at måle bygningens tæthed og luftskifte, og der udarbejdes efterfølgende en rapport som dokumentation for dette.

​Viser bygningens tæthed sig at være utilfredsstillende, kan eventuelle utætheder findes ved hjælp af termografering.

Certifikater - Trykprøvning & Energimærkning

Som din garanti for at vi har styr på vores arbejde har vi valgt at være ISO9001 certificeret indenfor både Trykprøvning & Energimærkning. Vi har tegnet medlemskab af Danske Bygningskonsulenter for at sikre os den nyeste viden indenfor vores speciale ligesom vi er rådgiveransvarsforsikret i hele Danmark. 

Fordele

Hvornår udføres Blowerdoor tests?

​Vores arbejde udføres ved følgende omstændigheder: 

  • Ved køb og salg af bygninger opført efter april 2006 og i øvrigt, når man vil spare på energien i alle opvarmede bygninger
  • Nybygning når klimaskærmen (dampspærren) er monteret, og inden beklædning monteres
  • Når bygningen er nøglefærdig
  • Ved et års garanti eftersyn
  • Ved 5 års garanti eftersyn

​Husk! Har bygningen ikke fået udført tæthedsprøvning, trykprøvning og blowerdoor test, er det bygningsejer, der står med ansvaret for bygningens tæthed efter de 5 år.​

Referencer

Holmebakken 48 – Hinnerup

Enfamiliehus – 562m2 – Trykprøvning & Energimærkning.

Ærtebjergvej 49 – Svendstrup

Enfamiliehus – 225m2 – Trykprøvning & Energimærkning.

Brombærvej 8 – Aalestrup

Enfamiliehus – 219m2 – Trykprøvning & Energimærkning.