I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af alt nybyg, bygninger ved salg, udlejning samt regelmæssigt hvert 10. eller 7. år afhængigt af besparelsespotentialet for store bygninger.

Energimærkning af bygninger har to formål:

  1. Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.
  2. Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Hvad er energimærkning?

Et energimærke er et dokumentet som gør det muligt for køber at få et godt indblik i, hvor energiøkonomisk bygningen er, og hvad det vil koste i varme-, el- og vandforbrug at bo i huset. 

Et godt energimærke indikerer, at bygningen (uanset om det er en lejlighed eller et hus) er billig at opvarme og holder på varmen. 

Her kan du læse mere om hvad energimærkning er.

Det vi tilbyder

Vi tilbyder udarbejdelse af energimærkninger af nybyggeri samt eksisterende byggerier. Ingen opgave er for stor eller lille. 

Her kan du læse mere om hvad vi tilbyder.