Det vi tilbyder

Trykprøvning & Energimærkning Danmark bruger meget energi på at levere Danmarks bedste service, hvilket er din garanti for et godt stykke arbejde i forbindelse med vores trykprøvninger og andre tests.

Vi vil allerhelst komme med gode nyheder om, at testen sidder lige i skabet – men er der udfordringer i henhold til tæthedskravene, er vi selvfølgelig forpligtet til at påpege dette.

Vi kan naturligvis hjælpe med at finde utæthederne, så du kan få igangsat udbedring. Efterfølgende tester vi igen, så bygningen kommer i mål.

Hvad gør Trykprøvning & Energimærkning Danmark?

 • Tjekker at alle de ovenstående kriterier er opfyldt.
 • Tætner emhætten
 • Tætner ventilationsanlægget
 • Monterer en midlertidig blowerdoor i enten indgangsdør eller terrassedør
 • Kobler vores testudstyr til blowerdooren.
 • Laver en kort visuel gennemgang af huset for at tjekke efter åbenlyse utætheder
 • Kører en test som dokumentation for at huset overholder tæthedskravene. (dumper bygningen se nedenstående fejlsøgning)
 • Udarbejder et fyldestgørende certifikat klar til godkendelse ved myndighederne.

Certifikater - Trykprøvning & Energimærkning

Som din garanti for at vi har styr på vores arbejde har vi valgt at være ISO9001 certificeret indenfor både Trykprøvning & Energimærkning. Vi har tegnet medlemskab af Danske Bygningskonsulenter for at sikre os den nyeste viden indenfor vores speciale ligesom vi er rådgiveransvarsforsikret i hele Danmark. 

Fordele

Hvad er en trykprøvning?

Hos Trykprøvning & Energimærkning Danmark arbejder vi naturligvis ud fra gældende lovgivning. Bygningsreglementet samt DS/EN 13829 & DS/EN ISO 9972 normerne sætter standarderne for hvordan trykprøvningen skal foretages. 

Hos Trykprøvning & Energimærkning Danmark arbejder vi naturligvis ud fra gældende lovgivning. Bygningsreglementet samt DS/EN 13829 & DS/EN ISO 9972 normerne sætter standarderne for hvordan trykprøvningen skal foretages.

Korte facts:

 • Der testes i henholdsvis undertryk og overtryk, resultatet angives som et gennemsnit af disse ved en trykdifferens på 50 Pa.
 • BR 10 tæthedskravet er på 1,5l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa
 • Lavenergi 2015/bygningsklasse 2015 er tæthedskravet på 1,0 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa
 • Lavenergi 2020/bygningsklasse 2020 er tæthedskravet på 0,5 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa
 • De 50 Pa svarer til at det blæser ca. 10m/s udenfor.

Der er to tilfælde hvorved der jf. Bygningsreglementet skal foretages tæthedstest:

 • Hvis kommunalbestyrelsen stiller krav herom. (angivet i byggetilladelsen)
 • Hvis der i energirammeberegningen er forudsat en øget tæthed, skal dette dokumenteres ved trykprøvning
 • I Bygningsregiment BR15 må kun testede etagearealer indregnes i energimærket

Der er 3 primære grunde til at trykprøvning er så vigtig:

 • Nutidens byggeri er i dag så godt isoleret at en stor del af varmetabet foregår igennem utætheder i klimaskærmen. Derfor er sikring af tætheden en vigtig faktor. Der kan som hovedregel spares ca. 10% på varmeregningen ved at tætheden overholder Lavenergi 2020 tæthedskravet i stedet for BR 10.
 • Dagens isoleringsmængder gør at hvis fugt slipper forbi dampspærren kan den ikke ventileres væk. Herved er der stor fare for dannelse af råd/skimmelsvamp. Så dampspærrens tæthed er derfor blevet vigtig om aldrig før.
 • Trykprøvningen er en del af ibrugtagningstilladelsen såfremt den er påkrævet i byggetilladelsen. Trykprøvningsresultatet indregnes ligeledes i energimærket og har stor betydning heri.
 • Byggeriet er afsluttet, men ikke afleveret
 • Klimaskærmen skal være tætnet, dvs vinduer skal være monteret, fuget og lukkede.
 • Afløb skal være tætnet, enten med vandlåse eller vha. midlertidig tape.
 • Emhætte skal være monteret.
 • Dampspærre må ikke være synlig (se evt. fortrykprøvning hvis dampspærren er synlig)
 • Ventilationsgennemføringer skal være udført.

Hvis bygningen ikke består testen er der mulighed for at fejlsøge og dermed finde utætheder. 

Til at fejlsøge bruger vi i høj grad vores store erfaring samt vindhastighedsmåler, røg og termografi.

Fejlsøgning vil som udgangspunkt afregnes på timeforbrug.

En fortrykprøvning er en trykprøvning foretaget på et tidligt stadie, hvor dampspærren er synlig. Det vil sige at eventuelle utætheder kan identificeres og udbedres – uden det er nødvendigt at bryde bygningsdele ned. 

Ved en synlig dampspærre kan testen ikke godkendes som en endelig trykprøvning, og der skal derfor foretages en endelig trykprøvning senere.

Fortrykprøvningen anbefales, hvis der bygges Lavenergi 2020 – eller hvis du ikke har erfaring med trykprøvninger fra andre projekter.

Ved en fortrykprøvning vil du have mulighed for at gennemgå bygningen sammen med testeren fra Trykprøvning & Energimærkning Danmark og derved få lukket de utætheder der måtte blive konstateret.

Referencer

Holmebakken 48 – Hinnerup

Enfamiliehus – 562m2 – Trykprøvning & Energimærkning.

Ærtebjergvej 49 – Svendstrup

Enfamiliehus – 225m2 – Trykprøvning & Energimærkning.

Brombærvej 8 – Aalestrup

Enfamiliehus – 219m2 – Trykprøvning & Energimærkning.