Intro 

Det er meget vigtigt for os at præcisere at Trykprøvning & Energimærkning Danmark er din professionelle samarbejdspartner, som hjælper dig igennem trykprøvningen fra start til slut. Vi har meget stor erfaring inden for trykprøvning, og derfor ved vi også, hvor der oftest forekommer utætheder.

Trykprøvning & Energimærkning Danmark bruger meget energi på at levere Danmarks bedste service, hvilket er din garanti for et godt stykke arbejde i forbindelse med vores trykprøvninger og andre tests.

Vi vil allerhelst komme med gode nyheder om, at testen sidder lige i skabet - men er der udfordringer i henhold til tæthedskravene, er vi selvfølgelig forpligtet til at påpege dette.

Vi kan naturligvis hjælpe med at finde utæthederne, så du kan få igangsat udbedring. Efterfølgende tester vi igen, så bygningen kommer i mål.

Fortrykprøvning

En fortrykprøvning er en trykprøvning foretaget på et tidligt stadie, hvor dampspærren er synlig. Det vil sige at eventuelle utætheder kan identificeres og udbedres - uden det er nødvendigt at bryde bygningsdele ned.

Ved en synlig dampspærre kan testen ikke godkendes som en endelig trykprøvning, og der skal derfor foretages en endelig trykprøvning senere.

Fortrykprøvningen anbefales, hvis der bygges Lavenergi 2020 - eller hvis du ikke har erfaring med trykprøvninger fra andre projekter.

Ved en fortrykprøvning vil du have mulighed for at gennemgå bygningen sammen med testeren fra Trykprøvning & Energimærkning Danmark og derved få lukket de utætheder der måtte blive konstateret.

Se beskrivelsen under trykprøvning for at se hvad din bygning bliver udsat for. 

 Trykprøvning

Hvad skal du sørge for:

 • Byggeriet er afsluttet, men ikke afleveret
 • Klimaskærmen skal være tætnet, dvs vinduer skal være monteret, fuget og lukkede.
 • Afløb skal være tætnet, enten med vandlåse eller vha. midlertidig tape.
 • Emhætte skal være monteret.
 • Dampspærre må ikke være synlig (se evt. fortrykprøvning hvis dampspærren er synlig)
 • Ventilationsgennemføringer skal være udført.

 
Hvad gør Trykprøvning & Energimærkning Danmark?

 • Tjekker at alle de ovenstående kriterier er opfyldt.
 • Tætner emhætten
 • Tætner ventilationsanlægget
 • Monterer en midlertidig blowerdoor i enten indgangsdør eller terrassedør
 • Kobler vores testudstyr til blowerdooren.
 • Laver en kort visuel gennemgang af huset for at tjekke efter åbenlyse utætheder
 • Kører en test som dokumentation for at huset overholder tæthedskravene. (dumper bygningen se nedenstående fejlsøgning)
 • Udarbejder et fyldestgørende certifikat klar til godkendelse ved myndighederne.

Fejlsøgning

Hvis bygningen ikke består testen er der mulighed for at fejlsøge og dermed finde utætheder.

Til at fejlsøge bruger vi i høj grad vores store erfaring samt vindhastighedsmåler, røg og termografi.

Fejlsøgning vil som udgangspunkt afregnes på timeforbrug.


Spørgsmål?

Ring til os på telefon 70 22 66 77 eller kontakt os her.