blowerdoor test

Hvordan udføres en Blowerdoor test / trykprøvning?

 

Et eksempel:

En lejlighed i midten af et boligkompleks testes på den simpleste og første omgang billigste måde særskilt. Testen viser at boligen ikke umiddelbart kan overholde tæthedskravene, fordi der flyttes intern luft ind til nabolejlighederne. 

Her kan vi med vores specialudstyr tilbyde en lidt større test, hvor vi sætter modtryk på i de tilstødende lejligheder. Dermed eliminerer vi den interne luft fra de tilstødende boliger. Dvs der testes nu udelukkende på klimaskærmen og den kolde luft som kommer ude fra, som normen reelt foreskriver der skal testes. 

Ved denne lidt større test forbedres resultatet væsentligt både i præcisionen og i tætheden. Ved denne testmetode kan det forbedrede resultat i mange tilfælde sikre at det ikke bliver nødvendigt med yderligere udbedring i form af nedtagning af lofter, gulve og vægge. Hvilket kan spare byggeriet for rigtigt mange penge.

​Ved blowerdoor test, trykprøvning og tæthedsprøvning lukkes alle bygningens ventilationsåbninger midlertidigt af. Dette er vigtigt for en nøjagtigt og succesfuld trykprøvning, blowerdoor test og tæthedsprøvning. Der kan i dette tilfælde være tale om åbninger som skorstene/brændeovn, aftræk ved tørretumbler, emhætte, vinduesventiler m.m. Når trykprøvning er i gang skal alle indvendige døre endvidere være åbne.

En blowerdoor test af bygningen foregår ved, at der monteres en midlertidig plastdug med en justerbar alu-ramme i en udvendig døråbning. I bunden af denne monteres der en 900W ventilator, som styres via en PC. Herefter påbegyndes tæthedsprøvning og blowerdoor testen, og bygningen sættes først i undertryk og derefter i overtryk. Dette gør det muligt at måle bygningens tæthed og luftskifte, og der udarbejdes efterfølgende en rapport som dokumentation for dette.

​Viser bygningens tæthed sig at være utilfredsstillende, kan eventuelle utætheder findes ved hjælp af termografering.

Hvornår udføres trykprøvning, tæthedsprøvning og blowerdoor test?

​Blowerdoor test, tæthedsprøvning og trykprøvning udføres ved følgende omstændigheder:

  • Ved køb og salg af bygninger opført efter aprl 2006 og i øvrigt, når man vil spare på energien i alle opvarmede bygninger
  • Nybygning når klimaskærmen (dampspærren) er monteret, og inden beklædning monteres
  • Når bygningen er nøglefærdig
  • Ved et års garanti eftersyn
  • Ved 5 års garanti eftersyn

​Husk! Har bygningen ikke fået udført tæthedsprøvning, trykprøvning og blowerdoor test, er det bygningsejer, der står med ansvaret for bygningens tæthed efter de 5 år.​