For Ringgården boligforening bygger NCC 47 rækkehuse efter BR10 Lavenergi 2020.

Vi har indgået aftale om at trykprøve boligerne med modtryk i de tilstødende boliger for udelukkende at teste på klimaskærmen. Hermed eliminere vi den interne flytning af luft imellem boligerne og får den "rene" test af klimaskærmens utætheder. 

I dette projekt omfatter det Trykprøvning af 4 boliger på en gang med modtryk i den 5. Bolig.

Denne procedure gentages i alle blokkene