Energirammeberegningen udarbejdes som dokumentation for at bygningen ved færdigmelding kan få godkendt sin energimærkning.

Energirammeberegningen udarbejdes i projekteringsfasen for at fastslå hvor meget isolering der skal være i henholdsvis loft, gulv og ydervægge. Ligeledes vil der i energirammeberegningen blive opsat krav til vinduernes mindste isoleringsevne, ventilationsformen, tæthedskravet, opvarmningsformen og evt installering af vedvarende energi som fx solceller, solvarme eller varmepumper.

Energirammeberegningen bør opdateres løbende i byggeprocessen såfremt der foretages ændringer ift det projekterede.

Når byggeriet er færdiggjort opdateres rammeberegningen til ”as built” så den er klar til at blive energimærket.

I henhold til det gældende Bygningsreglement 2015 kan nybyggeri i dag ansøges som A2015 eller A2020.

Spørgsmål?

Ring til os på telefon 70 22 66 77 eller kontakt os her.