Energimærkningen udføres af vores energikonsulenter, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre og varmeinstallation.

På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Bygningens kvalitet

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har.

Nogle sparer på varmen - imens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fyldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand.

Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.

Mærkeskala

Mærkeskalaen går fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Skalaen svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.

Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning.

Det skal vi bruge

For at udarbejde et energimærke skal vi bruge følgende:​

  • Byggetilladelsen
  • Facade tegninger
  • Plantegninger
  • XML-fil - en opdateret energirammeberegning
  • Snittegninger med beskrivelser af konstruktionsopbygningen
  • Energidata på vinduer/døre
  • Indreguleringsrapport på ventilationsanlæg med SEL værdi

Spørgsmål?

Ring til os på telefon 70 22 66 77 eller kontakt os her.