Med de energikrav som Bygningsreglementet 2015 stiller i dag er det ikke længere nok blot at have en mavefornemmelse for om en bygning kan leve op til nutidens energikrav. Flyttes et vindue fra syd til øst fordi det passer bedre med indretningen af stuen risikerer byggeriet pludselig at ende på den forkerte side af energimærkningskalaen.

Med Trykprøvning & Energimærkning Danmark som din rammeberegner er du sikret at dit hus ikke pludselig står færdigt uden at kunne godkendes.

Vi laver en udførlig beskrivelse af:

  • Mindste isolering i terrændæk
  • Mindste isolering på loft
  • Mindste isolering af ydervægge
  • Opvarmningsform (fx fjernvarme, varmepumpe, gasfyr mm.)
  • Varmefordelingsanlæg (radiator, gulvvarme)
  • Ventilationsform (naturlig, mekanisk)
  • Tæthedskrav (dokumenteres ved trykprøvning)
  • Opvarmning af varmt brugsvand (beholder, veksler mm.)
  • Valg af vedvarende energi (solceller, solvarme, varmepumper)

Sammen med alt dette får du også en rapport som forhåndsgodkender dit byggeri til enten A2015 eller A2020.