Energimærkning

Hos Trykprøvning & Energimærkning Danmark tilbyder vi udarbejdelse af energimærker indenfor byggeri. I henhold til gældende lovgivning arbejdes der er efter Bekendtgørelse nr. 824 af 24. juni 2016 om energimærkning af bygninger.

I den forbindelse anvendes Håndbogen for Energikonsulenter 2016 samt Sbi 213 – Bygningers Energibehov.

Vores ISO9001 certificering er din garanti for at vi altid yder en høj kvalitet.

Nybyggeri

Alle nye opvarmede bygninger over 60m² skal energimærkes, før der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse. Uanset, om der er tale om en lejlighed eller et hus.

Formålet med energimærkning af nye bygninger er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen.

Følgende bedes fremsendt:

  • Situationsplan
  • Facadetegning
  • Plantegning
  • Snittegninger med konstruktionsopbygninger
  • Energidata på vinduerne (ordrebekræftelse)
  • XML-fil - opdateret energirammeberegning. ​
  • Byggetilladelse​​

Eksisterende bygninger

I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg, udlejning samt regelmæssigt hvert 10. eller 7. år afhængigt af besparelsespotentialet for store bygninger.

Energimærkning af bygninger har to formål:

  1. Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.
  2. Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Spørgsmål?

Ring til os på telefon 70 22 66 77 eller kontakt os her.